Idén till Drängen hade jag nog aldrig fått om jag inte själv arbetat i jordbruket. Efter att ha knäböjt och krupit i landen för att plantera, rensa ogräs och skörda och alltför många gånger bönat och bett släktingar och vänner att hjälpa mig när tiden varit knapp tröttnade jag. Tanken att det måste finnas ett bättre sätt hade många gånger slagit mig och till slut tog jag itu med mina idéer.

mats-drangen-2Det viktigaste var att skapa ett hjälpmedel för att klara av att odla grönsaker med mindre ansträngning och med bättre lönsamhet. Med målet att man inte längre skall behöva vara så beroende av att hitta arbetskraft som är villig att hjälpa till i arbetet, utan att man själv skall kunna göra mer av jobbet utan att slita ut sig. En målsättning har också varit att skapa ett mångsidigt hjälpmedel, som inte kräver stora investeringar för nya arbetsområden, utan lätt kan justeras så att man kan odla flera olika typer av grönsaker.

Oerhört effektiv
Med hjälp av Drängen kan man både rensa och skörda större arealer per person än man tidigare kunnat drömma om. Eftersom man utför jobbet i en ergonomiskt riktig och bekväm, liggande ställning blir jobbet roligare och fler kan tänka sig att utföra det. Drängen kan också anpassas till de allra flesta grödor, oavsett hur högt eller brett de växer. Tillbehör finns för att underlätta plantering, rensning och skörd av många olika typer av grödor. Vartefter våra kunder upptäckt nya användningsområden har vi också tagit fram ytterligare hjälpmedel. Mitt mål är att hela tiden ta tillvara användarnas idéer och utveckla nya tillbehör och användningsområden.

Kvalité – en viktig faktor
Även kvaliteten på Drängen har varit viktig för mig. Min egen erfarenhet gör att jag verkligen vet hur viktigt det är att de maskiner som används i jordbruket fungerar. Drängen är därför en konstruktion av hög kvalitet. Ramen är tillverkad av höghållfast stål DOMEX 700 som har möjliggjort en lätt konstruktion. Hydrauliken och förbränningsmotorn är lättskötta och har en hög driftsäkerhet.

Jag hoppas att Drängen ska ge många fler en bättre arbetssituation och mer lönsamma odlingar. Och vi kommer att forstätta att arbeta med idéer för nya användningsområden.

Mats Andersson
Uppfinnare och jordbrukare